STUDIMET NË
INSTITUTIN E HISTORISË

Objekti i Institutit të Historisë është studimi i historisë së popullit shqiptar brenda dhe jashtë shtetit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e sotme.

Qëllimi i tij është përgatitja dhe botimi i monografive, artikujve, përmbledhjeve dokumentare, si dhe organizimi e pjesëmarrja në veprimtari shkencore si: simpoziume, tryeza të rrumbullakëta, workshope, konferenca që hedhin dritë mbi historinë e zhvillimeve ekonomike-shoqërore, kulturore, politike, diplomatike të Shqipërisë në shkallë ballkanike, europiane dhe më gjerë.

Departamentet

Departamenti i Historisë së Mesjetës dhe Rilindjes

(Prof. Asoc. Dr. Edmond Malaj – Shef Departamenti, Prof. Dr. Pëllumb Xhufi, Dr. Ardian Muhaj, Dr. Eduart Caka, Dr. Hasan Bello)

Departamenti zhvillon studime mbi këto tematika:

 • Trojet shqiptare dhe shtrirja etnike e shqiptarëve në Mesjetë
 • Dyndjet barbare; marrëdhëniet e ilirëve dhe të shqiptarëve me ta
 • Shqiptarët dhe sllavët
 • Shqipëria dhe bota perëndimore
 • Shqipëria në kuadrin e Perandorisë Bizantine
 • Proceset ekonomike dhe politike ndër shqiptarët në Mesjetë
 • Principatat shqiptare
 • Zhvillimi i qyteteve, i qytetërimit dhe i kulturës shqiptare në Mesjetë
 • Problemi fetar dhe diversiteti fetar i shqiptarëve
 • Tipare sociale, ekonomike, demografike të viseve shqiptare gjatë sundimit osman
 • Integrimi i shqiptarëve në Perandorinë Osmane dhe roli i tyre
 • Shqiptarët dhe Perëndimi gjatë sundimit osman
 • Zhvillimi i qyteteve dhe i kulturës shqiptare
 • Pashallëqet shqiptare
 • Problemet ekonomiko-shoqërore, politike dhe ushtarake në periudhën e Rilindjes (shek. XIX – deri më 1912)
 • Probleme të fillimit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare
 • Formimi i kombit shqiptar
 • Shqiptarët dhe lëvizja e Turqve të Rinj
 • Lëvizja politike e kulturore në Shqipëri në periudhën e regjimit xhonturk (1908-1910)
 • Kryengritjet shqiptare të viteve 1910-1912
 • Popullsia e trojeve shqiptare gjatë Rilindjes
 • Marrëdhëniet e shqiptarëve me popujt e Ballkanit
 • Tiparet e përbashkëta dhe dallimet e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare me lëvizjet kombëtare të vendeve ballkanike
 • Çështja shqiptare në politikën e Fuqive të Mëdha dhe të shteteve ballkanike
 • Bashkautorësi në përgatitjen e botimeve universitare akademike: “Historia e Popullit shqiptar” (1959, 1965,1984, 2002)
 • Organizim i disa veprimtarive shkencore kushtuar problemeve më të rëndësishme të periudhës
 • Botim monografish, vëllimesh dokumentare e përmbledhjesh me studime dhe shumë artikujve shkencorë në organe të specializuara brenda dhe jashtë vendit për këto tematika:
 1. Formimi i popullit shqiptar
 2. Dyndjet e sllavëve dhe marrëdhëniet e shqiptarëve me sllavët
 3. Aspekte të statusit politik, ekonomik, shoqëror të Shqipërisë në kuadrin e Perandorisë Bizantine
 4. Shqiptarët përballë pushtimit bullgar dhe serb në shekujt e Mesjetës
 5. Vendosja e feudalizmit në Shqipëri dhe formimi i shteteve (principatave) feudale shqiptare
 6. Despotati i Beratit gjatë shek. XIII-XIV
 7. Lufta e Principatës së Balshajve dhe e sundimtarëve të tjerë shqiptarë kundër Venedikut në 20 vjetët e parë të shek. XV
 8. Aspekte të jetës ekonomike dhe shoqërore të fshatit shqiptar në shek. XV
 9. Fshati shqiptar në sanxhakun e Shkodrës në shek. XV-XVI
 10. Çështje të gjendjes së qyteteve të bregdetit nën sundimin venedikas në dritën e akteve të ankesave (1392-1472)
 11. Lufta e madhe antiosmane e shqiptarëve të shek. XV nën udhëheqjen e Skënderbeut
 12. Epoka e Skënderbeut dhe figura e tij
 13. Qyteti i Beratit gjatë shek. XVI-XVIII
 14. Shqipëria e Jugut gjatë sundimit osman (krahinat e sanxhakut të Vlorës gjatë shek. XV-XVII, mbështetur kryesisht në burimet osmane të kohës)
 15. Ndryshimet në strukturën fetare të popullit shqiptar gjatë sundimit osman dhe përhapja e islamizmit në viset shqiptare
 16. Kryengritjet e viteve ’30 të shek. XIX
 17. Lidhja Shqiptare e Prizrenit
 18. Lidhja e Pejës
 19. Çështja shqiptare në Konferencën e Londrës
 20. Pavarësia e Shqipërisë
 21. Qeveria e Vlorës

Departamenti i Historisë së Pavarësisë dhe Konsolidimit të Shtetit Shqiptar

(Prof. Asoc. Dr. Ledia Dushku – Shefe departamenti, Akademik Marenglen Verli, Akademik Beqir Meta, Prof. Dr. Fatmira Musaj, Dr. Albana Mema, Dr. Sali Kadria, Dr. Paulin Marku)

Departamenti zhvillon studime në këto drejtime:

 • Zhvillimet ekonomiko-shoqërore – Hapat e parë të kapitalizmit shqiptar – Rritja e borgjezisë shqiptare – Depërtimi i kapitalit të huaj dhe ndikimi i tij – Gjendja dhe problemet e fshatit – Pasojat e prapambetjes së trashëguar
 • Zhvillimet e brendshme politike
 • Organizimi i administratës shtetërore; Institucionet politike e jopolitike
 • Shqipëria në marrëdhëniet ndërkombëtare – Pozita ndërkombëtare e Shqipërisë – Marrëdhëniet shqiptaro-italiane – Marrëdhëniet shqiptaro-ballkanike – Qëndrimi i Fuqive të Mëdha ndaj shtetit shqiptar – Bashkëpunimi ballkanik në rrafsh humanitar
 • Lëvizjet shoqërore në qytet dhe në fshat
 • Zhvillimi i mendimit politik-shoqëror
 • Minoritetet në Shqipëri
 • Zhvillimi kulturor i vendit, në radhë të parë i arsimit
 • Problemet fetare – Lufta për mëvetësimin e institucioneve fetare – Marrëdhëniet e tyre me shtetin – Ndikimi i qendrave të huaja mbi klerin shqiptar
 • Bashkautorësi në përgatitjen e botimeve universitare dhe akademike: Historia e Popullit Shqiptar (1965, 1984, 2007)
 • Bashkautorësi në përgatitjen e botimeve akademike: Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX (në proces botimi)
 • Bashkautorësi në përgatitjen e botimeve dokumentare: Shqipëria në dokumentet austro-hungareze, 1912
 • Pjesëmarrje në dhjetëra veprimtari shkencore brenda dhe jashtë vendit (konferenca albanologjike, kongrese ballkanike, turkologjike etj.)
 • Organizimi i disa veprimtarive shkencore kushtuar problemeve më të rëndësishme të periudhës
 • Botim monografish, vëllimesh dokumentare e përmbledhjesh me studime dhe i shumë artikujve shkencorë në organe të specializuara brenda dhe jashtë vendit për këto tematika:

 

 1. Pavarësia e Shqipërisë
 2. Mbrojtja e pavarësisë
 3. Konsolidimi i shtetit shqiptar
 4. Raportet e Shqipërisë me fqinjët
 5. Shqipëria në vitet e Luftës së Parë Botërore
 6. Situata politike në Shqipëri
 7. Situata ekonomike në Shqipëri
 8. Zhvillimet social-ekonomike në Shqipëri
 9. Problemi agrar midis dy Luftërave Botërore
 10. Personalitete politike të periudhës
 11. Faktori ndërkombëtar dhe çështja shqiptare
 12. Pozita e femrës në Shqipëri midis dy Luftërave Botërore
 13. Republika shqiptare 1925-1928
 14. Monarkia shqiptare 1928-1939
 15. Politika e jashtme e Shqipërisë në etapa të ndryshme gjatë viteve 1912-1939
 16. Zhvillimet politike në Shqipëri në vitet 1913-1914
 17. Rebelimi në Shqipërinë e Mesme më 1914
 18. Rebelimi “vorioepirot” më 1914
 19. Fetë dhe institucionet fetare në Shqipëri
 20. Krijimi dhe konsolidimi i Kishës Autoqefale Shqiptare
 21. Rrymat e mendimit politik dhe shoqëror në vitet 1920-1930
 22. Politika tatimore e shtetit shqiptar
 23. Kongresi i Lushnjës dhe Lufta e Vlorës

Departamenti i Historisë Bashkëkohore

(Prof. Asoc. Dr. Sonila Boçi – Shefe departamenti, Prof. Dr. Ana Lalaj, Prof. Dr. Hamit Kaba, Dr. Gjon Boriçi, Prof. Asoc. Dr. Afrim Krasniqi, Prof. Dr. Romeo Gurakuqi)

Pas ndryshimeve demokratike, ky departament ka rikonsideruar dhe rivlerësuar veprimtarinë e tij shkencore. Arsyet kanë qenë:

1 – Për shkak të deklasifikimit të dokumenteve të shumta arkivore për periudhën e Pasluftës II Botërore
2 – Për shkak të çlirimit të historiografisë nga presionet politike të shtetit komunist gjatë periudhës së Pasluftës II Botërore

Studimet e kohëve të fundit janë bërë mbi këtë tematikë:

 • Qëndresa e popullit shqiptar ndaj pushtuesve nazifashistë
 • Marrëdhëniet e Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar me Lëvizjen Antifashiste të popujve fqinjë
 • Marrëdhëniet me Aleatët e Mëdhenj të Koalicionit Antifashist
 • Marrëdhëniet ndërmjet forcave politike shqiptare në disa nga ngjarjet kulmore të LANÇL
 • Qëndresa antikomuniste dhe lufta politike në vitet 1944-1948
 • Institucionalizimi i sistemit politik njëpartiak
 • Kufizimi dhe likuidimi i pronës në fshat me anë të Reformës Agrare
 • Zhvillimi i arsimit dhe dritëhijet e tij
 • Ideologjizimi i jetës së vendit
 • Figurat kryesore të LANÇL
 • Qëndrimi i shtetit komunist ndaj fesë
 • Bashkautorësi në përgatitjen e botimeve universitare akademike: Historia e Popullit Shqiptar (1984, 2009)
 • Bashkautorësi në përgatitjen e botimeve universitare akademike: Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX (në proces botimi)
 • Bashkautorësi në përgatitjen e botimeve dokumentare: Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912
 • Pjesëmarrje në shumë veprimtari shkencore brenda e jashtë vendit
 • Organizimi i disa veprimtarive shkencore kushtuar problemeve më të rëndësishme të periudhës
 • Botim monografish, vëllimesh dokumentare e përmbledhjesh me studime dhe shumë artikujsh shkencorë në revista të specializuara brenda e jashtë vendit me këtë tematikë:
 1. Prona në fshat (1956-1970)
 2. Lufta politike në Shqipëri (1944-1948)
 3. UNRRA në Shqipëri (1945-1947)
 4. LANÇL në Shqipëri
 5. Qëndrimi i shtetit shqiptar për Kosovën
 6. Marrëdhëniet ndërkombëtare të shtetit shqiptar në vitet e regjimit komunist
 7. Lufta politike në gjirin e PKSH (PPSH)
2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.