Marrëveshje bashkëpunimi

Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit ka lidhje me institucione qendrore dhe kulturore në Shqipëri e jashtë saj.  Marrëveshjet e nënshkruara nga instituti janë:

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL