Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit

Adresa

Rruga “Naim Frashëri”, Nr.1, Tiranë, Shqipëri

Email

iaksa@asa.edu.al

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL