KONFERENCA DHE SIMPOZIUME SHKENCORE

Gjatë periudhës 2008-2016 në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit janë zhvilluar konferenca dhe simpoziume shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Disa prej tyre janë:

 • Konferenca shkencore “Festivali i Gjirokastrës, vlera të kulturës sonë shpirtërore”, shtator 2009
 • Konferenca shkencore “Tradita etnokulturore dhe bashkëkohësia”, qershor 2010
 • Konferenca shkencore “Klasifikimi i prozës dhe i poezisë popullore”, dhjetor 2010
 • Konferenca shkencore kushtuar etnologut Rrok Zojzi, me rastin e 90-vjetorit të lindjes, nëntor 2010
 • Simpoziumi shkencor “Qemal Haxhihasani – personalitet i kulturës shqiptare, folklorist i shquar”, shtator 2012
 • Konferenca ndërkombëtare “100 vjet etnokulturë shqiptare”, qershor 2012
 • Konferenca shkencore “Të jetuarit në kufi”, shtator 2012
 • Konferenca shkencore “Folkloristika shqiptare, arritje dhe probleme”, qershor 2013
 • Konferenca shkencore “Etnografia e shoqërisë komplekse, shtigje drejt antropologjisë së modernitetit”, dhjetor 2014
 • Simpoziumi shkencor “Folklori dhe artet e kultivuara”, dhjetor 2014
 • Konferenca Shkencore “Jorgo Panajoti, kontributi i folkloristit të shquar në studimin e traditës”, qershor 2014
 • Sesioni Shkencor “Arti si sfidë – kërkimet e reja të artistëve shqiptarë si sfidë ndaj klisheve, skemave dhe tabuve”, dhjetor 2015
 • Konferencën Shkencore “Festivali Folklorik Kombëtar Gjirokastër 2015, arritje, probleme”, shtator 2015
 • Konferenca Shkencore “Antropologjia, Etnologjia, Historia”, dhjetor 2015
 • Konferenca Shkencore “Antropologjia, Kultura dhe Trupi”, dhjetor 2016
 • Konferenca V Shkencore “Pasiguritë e Etnologjisë Shqiptare”, 18-19 dhjetor, 2017
 • Konferenca Shkencore “Perspektiva studimore mbi Kosovën”, 20-21 dhjetor 2019
 • Konferenca Shkencore “Atlasi Etnografik Shqiptar: Natyra, Kultura, Arti” 22-23 nëntor 2022

Konferenca të hapura

Në Institut zhvillohen Konferenca të hapura shkencore nga personalitete të huaja të etnokulturës. P.sh. kanë mbajtur lektoriume studiuesit:

 1. Konferencë mbi imazhin fotografik nga profesori italian Paolo Chiozi (2014)
 2. Konferencë etnologjike, me profesorin francez  Zhil Raper (2014)
 3. Konferencë mbi përrallat popullore, me Nikos Stolos, nga Greqia (2014)
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL