BOTIMET SHKENCORE

Janë me dhjetëra botimet studimore e monografitë e botuara ndër vite nga studiuesit e institutitInstituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit boton aktualisht tri revista shkencore:

 1. “Kultura Popullore”, nga viti 2018 revista “Antropologji”, kryeredaktore Dr. Mikaela Minga
 2. “Çështje të Folklorit Shqiptar”
 3. “Studime për Artin”

Gjithashtu, përveç botimeve që kanë dalë me siglën e institucionit ose të aprovuara nga Këshilli Shkencor i tij, në tetë vitet e fundit, falë punës së tyre individuale dhe personalitetit intelektual të krijuar ndër vite, studiuesit e IAKSA-s kanë botuar libra, përmbledhje, monografi ose tekste mësimore, si autorë apo bashkautorë.

Botime të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Nga viti 2008, periodikisht ndër vite janë botuar këta numra revistash në IAKSA:

 1. Kultura Popullore 2008
 2. Kultura Popullore 2009
 3. Kultura Popullore 2010
 4. Kultura Popullore 2011
 5. Kultura Popullore 2012
 6. Kultura Popullore 2013
 7. Kultura Popullore 2014
 8. Kultura Popullore 2015
 9. Kultura Popullore 2016
 10. Çështje të Folklorit Shqiptar 10, 2010
 11. Studime për artin 2009
 12. Studime për artin 2010
 13. Studime për artin 2011
 14. Studime për artin 2012
 15. Studime për artin 2013
 16. Studime për artin 2014
 17. Studime për artin 2015
 18. Studime për artin 2016
 19. Studime për artin 2017
 20. Studime për artin 2018
 21. Studime për artin 2019
 22. Studime për artin 2020
 23. Revista Antropologji, vëllimi I, nr. 1, 2018
 24. Revista Antropologji, vëllimi II, nr. 1, 2019
 25. Revista Antropologji, vëllimi I, nr. 2, 2020
 26. Revista Antropologji, vëllimi 4, nr. 1, 2021
 27. Revista Antropologji, vëllimi 5, nr. 1, 2022

Nga viti 2008 janë botuar këto përmbledhje shkencore të aktiviteteve madhore të bëra në institut:

 1. “Klasifikimi dhe digjitalizimi i prozës dhe i poezisë popullore shqiptare”, IAKSA, 2010
 2. “Tradita Etnokulturore dhe Bashkëkohësia”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2011
 3. “Identitet Kulturor Shqiptar në 100 vjet”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2013
 4. Agron Xhagolli:  “Rrugëtim studimesh folklorike”, ASA, Tiranë  2017
 5. Miaser Dibra: Studime mbi folklorin shqiptar, IAKSA, ASA, Tiranë 2019.
 6. Miaser Dibra: Studime folklorike, ASA, IAKSA, Tiranë, 2020
 7. Grup autorësh:  Kosova antropologjike, ASA, IAKSA, Tiranë, 2020
 8. Rrok Zojzi: Ndamja krahinore e popullit shqiptar, ASA, IAKSA, Tiranë, 2020
 9. Rrok Zojzi: Kalendari primitiv, ASA, IAKSA, Tiranë, 2020
 10. Rrok Zojzi: Atlasi etnografik, ASA, IAKSA, Tiranë, 2020
 11. Rrok Zojzi:  Ҫamëria, ASA, IAKSA, Tiranë, 2020
 12. Rrok Zojzi: Lugina e Vjosës, ASA, IAKSA, Tiranë, 2020
 13. Andromaqi Gjergji: Bibliografi etnografike, ASA, IAKSA, 2021
 14. Hasan Qatipi: Prodhimi i drurit: Shek XVIII-XX, ASA, IAKSA, 2021
 15. Luigj Shala: Lojrat popullore, ASA, IAKSA, 2021
 16. Koço Zheku: Tiparet karakteristike në arkitekturën e banesave të fshatit Linxë, ASA, IAKSA, 2021

Në tetë vitet e fundit janë botuar monografi, vëllime studimore dhe  albume shkencore, të miratuara nga Këshilli Shkencor i IAKSA si më poshtë:

 1. Ferid Hudhri, “Shqipëria përmes artit”, album, studim, 2009
 2. Miaser Dibra (bashkautore) “Studime për autorë të ndaluar”, QSA, IGJL, 2009
 3. Miaser Dibra, “Emigracioni në këngët popullore shqiptare”, Tiranë, 2010
 4. Nebi Bardhoshi, “Gurët e kufinit”, Tiranë, IAKSA, 2011
 5. Ferid Hudhri, “Shqiptarët në artin botëror”, enciklopedi, 2012
 6. Josif Papagjoni, “Histori e teatrit shqiptar”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2012
 7. Agron Xhagolli, “Folklori shqiptar në bashkëkohësi”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2013
 8. Onuzi, M. Dibra, A. Xhagolli, “Albanian Intangible Cultural Heritage”, album, Tiranë, 2013
 9. Nebi Bardhoshi, “Antropologji e Kanunit”, QSA, IAKSA, 2014
 10. Stefan Çapaliku,“On Albanian Contemporary Art”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2014
 11. Olsi Lelaj, “Nën shënjën e modernitetit”, IAKSA, Tiranë, 2015
 12. Lulzim Mema, “Portreti në pikturën shqiptare”, IAKSA, QSA, 2015
 13. Josif Papagjoni, “Të qeshësh! Me cilin? Për çfarë? Përse?”, Tiranë, 2015
 14. Stefan Çapaliku,“Ars Albanica”, Tiranë, 2016
 15. Miaser Dibra, “Studime për estetikën e folklorit”, Tiranë, 2016
 16. Josif Papagjoni: “Imazhi, historia, qenësia – Filmi artistik shqiptar”, Tiranë  2017
 17. Miaser Dibra: “Këngë Dasme – Antologji”,  Tiranë 2017
 18. Agron Xhagolli: “Këngë të kreshnikëve në Kelmend”, IAKSA, ASA, Tiranë 2017
 19. Mikaela Minga: “Tinguj që rrëfejnë, tinguj që rrëfehen”, IAKSA, ASA, Tiranë 2020
 20. Agron Mesi: “Projektimi ideologjik i modernizmit urban të Shqipërisë”, IAKSA, ASA, Tiranë 2021
 21. Edmir Ballgjati: “Ahengu shkodran. Notizimi i plotë (edicion kritik)”, IAKSA, ASA, Tiranë 2021
 22. Afërdita Onuzi: “Xhubleta: album ilustrativ-shkencor”, IAKSA, ASA, Tiranë 2021

Botime të tjera

Përveç botimeve që kanë dalë me siglën e institucionit ose të aprovuara nga Këshilli Shkencor i tij, në tetë vitet e fundit, falë punës së tyre individuale dhe personalitetit intelektual të krijuar ndër vite, studiuesit e Institutit kanë botuar libra, përmbledhje, monografi ose tekste mësimore, si autorë apo bashkautorë, si më poshtë:

 1. Mikaela Minga, “Luçiano Berio dhe Folk Songs”, Tiranë, 2008
 2. Josif Papagjoni, “Enciklopedia e Teatrit dhe Kinematografisë Shqiptare”, Tiranë, 2009
 3. Josif Papagjoni, “Moikom Zeqo – Who is who”, Tiranë, 2009
 4. Josif Papagjoni si bashkautor, “Artet bashkëkohore”, tekst për shkollat e mesme, Tiranë, 2009
 5. Josif Papagjoni, “Teatri “Migjeni” i Shkodrës”, Tiranë, 2010
 6. Agron Xhagolli, “Kërçova, identitet kulturor”, Tetovë, 2011
 7. M. Dibra, A. Onuzi. A. Xhagolli, “Intangible Heritage and its Trends”, Tiranë, 2011
 8. Stefan Çapaliku, “Libri i vogël i dramatikës”, Tiranë, 2011
 9. Josif Papagjoni, “Aktrimi”, tekst për shkollat e mesme, Tiranë, 2011
 10. Josif Papagjoni, “Dramaturgjia dhe teatri shqiptar”, Tiranë, 2012
 1. Stefan Çapaliku, “Estetika moderne dhe lexime të tjera”, Tiranë, 2013
 2. Josif Papagjoni, “Grishja nga/për letersinë (studime dhe artikujt kritikë)”, Tiranë, 2014
 3. Olsi Lelaj, Ervin Kaciu, “Grimca Etnografike: Kultura, praktikat sociale dhe historia e romёve nё Shqipёri nёpёrmjet rrёfimeve personale”, Tiranё, 2014
 4. Mikaela Minga, Nicola Scaldaferri, “Spanja Pipa, La canzone urbana di Korça”, Romë, 2015
 5. Nebi Bardhoshi, Olsi Lelaj, “Etnografi në diktaturë: dija, shteti dhe holokausti ynë”, Tiranë 2018

Revista “Kultura Popullore”

Revista shkencore Kultura Popullore ka filluar të botohet në vitin 1980, si organ kryesor i Institutit të Kulturës Popullore. Dilte dy herë në vit dhe përmbante kontribute shkencore të studiuesve të institutit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Në të pasqyroheshin artikuj studimorë të natyrës etnografike, etnomuzikologjike dhe folklorike. Krahas artikujve, botoheshin gjithashtu recensione, kumtesa nga konferencat shkencore të organizuara prej institutit, si dhe bibliografi të botimeve etnografike, folklorike dhe etnomuzikologjike. Kultura Popullore ka vijuar të botohet deri në vitin 2017. Pas këtij viti, kjo revistë shkencore e IAKSA-së del me emrin Antropologji.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL