BOTIMET SHKENCORE

Janë me dhjetëra botimet studimore e monografitë e botuara ndër vite nga studiuesit e institutitInstituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit boton aktualisht tri revista shkencore:

 1. “Kultura Popullore”, nga viti 2018 revista “Antropologji”, kryeredaktore Dr. Mikaela Minga
 2. “Çështje të Folklorit Shqiptar”
 3. “Studime për Artin”

Gjithashtu, përveç botimeve që kanë dalë me siglën e institucionit ose të aprovuara nga Këshilli Shkencor i tij, në tetë vitet e fundit, falë punës së tyre individuale dhe personalitetit intelektual të krijuar ndër vite, studiuesit e IAKSA-s kanë botuar libra, përmbledhje, monografi ose tekste mësimore, si autorë apo bashkautorë.

Botime të Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit

Nga viti 2008, periodikisht ndër vite janë botuar këta numra revistash në IAKSA:

 1. Kultura Popullore 2008
 2. Kultura Popullore 2009
 3. Kultura Popullore 2010
 4. Kultura Popullore 2011
 5. Kultura Popullore 2012
 6. Kultura Popullore 2013
 7. Kultura Popullore 2014
 8. Kultura Popullore 2015
 9. Kultura Popullore 2016
 10. Studime për artin 2009
 11. Studime për artin 2010
 12. Studime për artin 2011
 13. Studime për artin 2012
 14. Studime për artin 2013
 15. Studime për artin 2014
 16. Studime për artin 2015
 17. Studime për artin 2016
 18. Studime për artin 2017
 19. Çështje të Folklorit Shqiptar 10, 2010

Nga viti 2008 janë botuar këto përmbledhje shkencore të aktiviteteve madhore të bëra në institut:

 1. “Klasifikimi dhe digjitalizimi i prozës dhe i poezisë popullore shqiptare”, IAKSA, 2010
 2. “Tradita Etnokulturore dhe Bashkëkohësia”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2011
 3. “Identitet Kulturor Shqiptar në 100 vjet”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2013
 4. Agron Xhagolli:  “Rrugëtim studimesh folklorike”, Tiranë  2017

Në tetë vitet e fundit janë botuar monografi, vëllime studimore dhe  albume shkencore, të miratuara nga Këshilli Shkencor i IAKSA si më poshtë:

 1. Ferid Hudhri, “Shqipëria përmes artit”, album, studim, 2009
 2. Miaser Dibra (bashkautore) “Studime për autorë të ndaluar”, QSA, IGJL, 2009
 3. Miaser Dibra, “Emigracioni në këngët popullore shqiptare”, Tiranë, 2010
 4. Nebi Bardhoshi, “Gurët e kufinit”, Tiranë, IAKSA, 2011
 5. Ferid Hudhri, “Shqiptarët në artin botëror”, enciklopedi, 2012
 6. Josif Papagjoni, “Histori e teatrit shqiptar”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2012
 7. Agron Xhagolli, “Folklori shqiptar në bashkëkohësi”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2013
 8. Onuzi, M. Dibra, A. Xhagolli, “Albanian Intangible Cultural Heritage”, album, Tiranë, 2013
 9. Nebi Bardhoshi, “Antropologji e Kanunit”, QSA, IAKSA, 2014
 10. Stefan Çapaliku,“On Albanian Contemporary Art”, QSA, IAKSA, Tiranë, 2014
 11. Olsi Lelaj, “Nën shënjën e modernitetit”, IAKSA, Tiranë, 2015
 12. Lulzim Mema, “Portreti në pikturën shqiptare”, IAKSA, QSA, 2015
 13. Josif Papagjoni, “Të qeshësh! Me cilin? Për çfarë? Përse?”, Tiranë, 2015
 14. Stefan Çapaliku,“Ars Albanica”, Tiranë, 2016
 15. Miaser Dibra, “Studime për estetikën e folklorit”, Tiranë, 2016
 16. Josif Papagjoni: “Imazhi, historia, qenësia – Filmi artistik shqiptar”, Tiranë  2017
 17. Miaser Dibra: “Këngë Dasme – Antologji”,  Tiranë 2017
 18. Agron Xhagolli: “Rrugëtim studimesh folklorike”, IAKSA, ASA, Tiranë 2017.
 19. Agron Xhagolli: “Këngë të kreshnikëve në Kelmend”, IAKSA, ASA, Tiranë 2017.

Botime të tjera

Përveç botimeve që kanë dalë me siglën e institucionit ose të aprovuara nga Këshilli Shkencor i tij, në tetë vitet e fundit, falë punës së tyre individuale dhe personalitetit intelektual të krijuar ndër vite, studiuesit e Institutit kanë botuar libra, përmbledhje, monografi ose tekste mësimore, si autorë apo bashkautorë, si më poshtë:

 1. Agron Xhagolli, “Kërçova, identitet kulturor”, Tetovë, 2011
 2. Josif Papagjoni, “Enciklopedia e Teatrit dhe Kinematografisë Shqiptare”, Tiranë, 2009
 3. Josif Papagjoni, “Moikom Zeqo – Who is who”, Tiranë, 2009
 4. Josif Papagjoni, “Teatri “Migjeni” i Shkodrës”, Tiranë, 2010
 5. Josif Papagjoni, “Grishja nga/për letersinë (studime dhe artikujt kritikë)”, Tiranë, 2014
 6. M. Dibra, A. Onuzi. A. Xhagolli, “Intangible Heritage and its Trends”, Tiranë, 2011
 7. Stefan Çapaliku, “Libri i vogël i dramatikës”, Tiranë, 2011
 8. Stefan Çapaliku, “Estetika moderne dhe lexime të tjera”, Tiranë, 2013
 9. Mikaela Minga, Nicola Scaldaferri, “Spanja Pipa, La canzone urbana di Korça”, Romë, 2015
 10. Olsi Lelaj, Ervin Kaciu, “Grimca Etnografike: Kultura, praktikat sociale dhe historia e romёve nё Shqipёri nёpёrmjet rrёfimeve personale”,Tiranё, 2014
 1. Josif Papagjoni, “Aktrimi”, tekst për shkollat e mesme, Tiranë, 2011
 2. Josif Papagjoni, “Dramaturgjia dhe teatri shqiptar”, Tiranë, 2012
 3. Josif Papagjoni si bashkautor, “Artet bashkëkohore”, tekst për shkollat e mesme, Tiranë, 2009
 4. Mikaela Minga, “Luçiano Berio dhe Folk Songs”, Tiranë, 2008

Revista “Kultura Popullore”

Revista shkencore Kultura Popullore ka filluar të botohet në vitin 1980, si organ kryesor i Institutit të Kulturës Popullore. Dilte dy herë në vit dhe përmbante kontribute shkencore të studiuesve të institutit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Në të pasqyroheshin artikuj studimorë të natyrës etnografike, etnomuzikologjike dhe folklorike. Krahas artikujve, botoheshin gjithashtu recensione, kumtesa nga konferencat shkencore të organizuara prej institutit, si dhe bibliografi të botimeve etnografike, folklorike dhe etnomuzikologjike. Kultura Popullore ka vijuar të botohet deri në vitin 2017.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.