Studime për gjuhën shqipe dhe dialektet e saj

Studime për gjuhën shqipe dhe dialektet e saj

Autori: Jorgji Gjinari
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 353
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2015