sf 3 2018

STUDIME FILOLOGJIKE 3-4, 2018

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 320
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2020

Në numrat e revistës të vitit 2018 ka pasur përgjithësisht prurje të reja e cilësore. Në këta numra bien në sy bashkëpunime të shumta me studiues të njohur të institucioneve shkencore jashtë vendit si dhe të universiteteve të rretheve. Gjithashtu vihet re që krahas emrave të studiuesve me përvojë të gjatë shkencore ka kontribute edhe të studiuesve të rinj që janë në fillimet e punës së tyre studimore. Fushat që trajtohen në këta numra janë të larmishme, si: çështje të historisë së letërsisë shqipe, ndër të cilat theksojmë disa artikuj që lidhen me Vitin jubilar të Skënderbeut në numrin 3-4 2018, probleme të filologjisë së teksteve të vjetra shqipe dhe arbëreshe, çështje të etimologjisë shqipe, probleme të marrëdhënieve gjuhësore me gjuhët e tjera, probleme të fonetikës lidhur me çështje teorike të kufijve të rrokjes, çështje të fonetikës dialektore, probleme të gramatikës, të leksikut, frazeologjisë, të gjuhësisë së zbatuar me fokus dygjuhësinë, etj.
Për një përfytyrim më të qartë të përmbajtjes së lëndës së revistës së vitit 2018 po japim pasqyrën e lëndës së numrit të dytë.
 
LAURA SMAQI “Skënderbeu në krijime letrare të viteve ’20-’40 të shek. XX”
KLARA KODRA “Besnikëri dhe fantazi në pasqyrimin e epokës dhe figurës së Skënderbeut në letërsinë arbëreshe”
SHABAN SINANI “Naimi dhe Rumiu, në kontekstin e pranisë kulturore perso-iraniane në traditën shqiptare”
MERITA SAUKU BRUCI – ZEQIRJA NEZIRI “Rapsodi të pabotuara të F. A. Santorit: cikli “Kënka jushtërore” (Këngët e luftës)”
CĂTĂLINA VĂTĂŞESCU “Përkime leksikore dhe kuptimore midis rumanishtes dhe shqipes (Festa e Shën Martinit)
DHORI Q. QIRIAZI “Dukuri të hibridizimit leksikor dhe të interferimit kuptimor e morfosintaksor në të folmet arvanitase dhe në zonën e “helenofonisë shqiptare””
BARDHYL DEMIRAJ “Arumanisht në Kodikun e Kostë Cepi-Vithkuqarit”
ALBERT RISKA “Një çerdhe fjalësh shqipe me lidhje etimologjike”
ARTUR LAMAJ “Perceptime dhe horizonte për frazeologjinë e gjuhës shqipe – Jani Thomai, “Studime Gjuhësore II”, Tiranë, 2017”
LEONARD DAUTI “Zgjeruesit e temës së foljes në gjuhën shqipe si njësi jomorfemore”
VALBONA SINANAJ “Dukuri të ndërgjuhës tek shqipfolësi me italishten si gjuhë të dytë”
RUZHDI STRINGA “Kinizmat dhe kalkimet me përmbajtje kineze në letrat shqipe në romanet “Koncert në fund të dimrit” (I. Kadare) dhe “Dragoi i fildishtë” (F. Kongoli) e ndonjë tjetër”
ILIRIAN MARTIRI “Profesor Pavli Haxhillazi dhe studimet e tij gjuhësore e kulturore për fjalën shqipe”
 
MATERIALE DHE DOKUMENTE
 
DAVID LUKA “Hyrje e veprës “Vëzhgime, kërkime dhe studime në lëmin e gjuhës shqipe” në 10 vëllime (fund).”
LUDMILL STANKOV “Gjuha e fshehtë e muratorëve në Bullgari – Fjalor”
VALTER MEMISHA “Fjalë dhe frazeologji nga tri vepra në prozë të Ismail Kadaresë”
ENGJËLLUSHE KARAJ “Fjalori i gjuhës shqipe i Aleksandër Xhuvanit – Hapat drejt botimit”
 
KRITIKË DHE BIBLIOGRAFI
 
JANI THOMAI Hajri Shehu, ““Fjalor me fjalë e shprehje popullore nga e folmja e Ujemujës”, QSA, IGJL, Tiranë, 2016, 436 f.”
EVALDA PACI “Bardhyl Demiraj: Areali kulturor i Veriut në shek. XVI-XIX, Botime Onufri, Tiranë, 2017”
 
JETA SHKENCORE
 
Prof. Lucia Nadin, “Monumenti” di Albania a Venezia nel secolo XVI, tra passato da conservare e identità da rilanciare. Una ricerca ancora aperta (Evalda Paci)
 
NEKROLOGJI
 
Prof. Çlirim Bidollari 1946-2018 (Anila Omari)
Robert Elsie (1950-2018) (Myrvete Dreshaj-Baliu, Begzad Baliu)
In memoriam – Christian Gut (Remzi Përnaska, Tomorr Plangarica)