kopertina-per shtyp – volumi 1-001 (1)

New archaeological discoveries in the Albanian regions (Volume I)

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 528
Gjuha: Anglisht
Viti i botimit: 2017