Metafora në këngët popullore shqiptare

Metafora në këngët popullore shqiptare

Autori: Miaser Dibra
Publikoi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Nr. i faqeve: 362
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2007