Leksiku terminologjik i agronomisë në gjuhën shqipe

Leksiku terminologjik i agronomisë në gjuhën shqipe

Autori: Vilma Proko
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 178
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2012