L. Smaqi

Kaleidoskop

Autori: Laura Smaqi
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 256
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2017

Në këtë përmbledhje studimore trajtohen autorë pak apo aspak të trajtuar në studimet tona letrare siç është G. Pali, M. Greblleshi, çështje po ashtu të pa trajtuara si tregimtaria e P. Markos, drama në frëngjisht e B. Mustafajit, analizohet me sy kritik përshtaja në shqip në rrjedhne të kohës e veprës së De Radës etj. Synohet një interpretim paralel i letërsisë dhe imazhit në  një grup artikujsh, ku letërsia shihet lidhur me pikturën dhe artet vizive.