indoktrinimi 2_page-0001

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1969-1973)

Autori: Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 533
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2019

Shiko versionin elektronik