Gani Pllana

Formimi i terminologjive teknike shqipe mbi bazën e leksikut të përgjithshëm

Autori: Gani Pllana
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 370
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2017