EVOLUCIONI HISTORIK I PËREMRAVE TË SHQIPES

EVOLUCIONI HISTORIK I PËREMRAVE TË SHQIPES

1,000L

Autori: Kolec Topalli
Publikoi: Qendra Ndërkombëtare e Kulturës “Pjetër Arbënori”
Nr. i faqeve: 296
Gjuha: Shqip
Çmimi: 1000