EVOLUCIONI HISTORIK I PËREMRAVE TË SHQIPES

EVOLUCIONI HISTORIK I PËREMRAVE TË SHQIPES

Autori: Kolec Topalli
Publikoi: Akademia e Shkencave të Shqipërisë
Nr. i faqeve: 296
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2008