Bronzi i hershëm në Shqipëri

Bronzi i hershëm në Shqipëri

0L

Autori: Frano Prendi, Adem Bunguri
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 356
Gjuha: Shqip – Anglisht
Viti i botimit: 2008