Prof. asoc. dr. Marenglen Kasmi

aaaa

Drejtor i Qendrës së Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike

SHKARKO CV

Lindur në Gramsh më 20 qershor 1977. Në vitet 1991-1995 ka kryer shkollën e mesme në Gjimnazin “Shefqet Guzi”, Gramsh.

1995-1997 studime në Akademinë Ushtarake “Skënderbej”. Në kuadër të bashkëpunimit bilateral ndërmjet Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe Bundeswehr-it të Republikës Federale Gjermane, në vitin 1997 u përzgjodh nga radhët e kadetëve të Akademisë “Skënderbej” për të vazhduar arsimimin e plotë për oficer në Bundeswehr-in gjerman.

Dhjetor 1999 u diplomua në Shkollën e Oficerëve të Forcave Tokësore në Drezden, Gjermani (Offizierschule des Heeres, Dresden).

2000-2003 pedagog në Akademinë Ushtarake “Skënderbej”.

2004-2008 studioi në Universitetin Helmut-Schmidt Hamburg, Gjermani, Fakulteti i Historisë dhe Shkencave Sociale  (Helmut-Schmidt Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg) ku edhe u diplomua si Magister Artium në Shkencat Historike (M.A.).

2012-2013 kualifikim shkencor në Fushën e Historisë dhe Arkivave tre mujor në Institutin e Historisë Ushtarake Potsdam (Militärgeschichtliches Forschungsamt der Bundeswehr, Potsdam).

2008-2015 pedagog/studiues i historisë dhe drejtues i Seksionit të Historisë në Akademinë e Mbrojtjes “Spiro Moisiu” Tiranë.

2016-2021 Anëtar i Autoritetit për Informim për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të RPSSH, me mandat 5-vjeçar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.

Prej muajit Janar 2022, drejtor i Qendrës së Botimeve Albanologjike dhe Enciklopedike në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.

Pedagog dhe titullar lëndësh në disa Universitete, publikë dhe jopublikë.

Është njohës i mirë i arkivave vendase e të huaja dhe ka marrë pjesë në shumë konferenca kombëtare dhe ndërkombëtarë për çështje të historisë. Fusha e tij studimore kryesore është historia moderne e Shqipërisë dhe historia ushtarake.

Ka botuar shumë artikuj shkencorë dhe disa studime në Fushën e Historisë si brenda edhe jashtë vendit. Merr pjesë në mënyrë aktive në debatet shkencore për çështje historike.

Drejtuesit ndër vite

Prof. dr. Xhevat Lloshi

Prof. dr. Emil Lafe

Prof. dr. Muharrem Dezhgiu

Prof. dr. Aurel Plasari

Prof. asoc. dr. Aurel Plasari

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL