Qendra e Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike

Adresa

Sheshi “Fan Noli”, nr. 7, Tiranë, Shqipëri

Tel

Email

botimetenciklopedike@akad.gov.al

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL