20180124_161018

Veshje popullore shqiptare 3

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Nr. i faqeve: 214
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2004

Pjesë e një serie me pesë vëllime, ky album (shqip, anglisht) është vëllimi i tretë. Në këtë botim paraqiten veshjet popullore të rretheve Vëllimi i tretë i serisë, ku paraqiten veshjet popullore të rretheve: Elbasan, Durrës, Tiranë, Krujë, Mat, Dibër.