album-i-veshjeve-popullore-shqiptare-vell-i

Veshje popullore shqiptare 1

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Nr. i faqeve: 208
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2001