EDUART CAKA COVER (1)_page-0001

Vakëfet dhe ndikimi i tyre social në Shqipërinë e periudhës osmane

Autori: Eduart Caka
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 516
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2021

Vakëfet dhe ndikimi i tyre social në Shqipërinë e periudhës osmane (Pasqyra e lëndës dhe përmbajtja)