6

Tregtia adriatike e Shkodrës me Republikën e Venecies në shekujt XVII

Autori: Alvin Saraçi
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 457
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2018