Studime për Prehistorinë e Shqipërisë

Studime për Prehistorinë e Shqipërisë

Autori: Frano Prendi, Adem Bunguri
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 417
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2014