V. Memisha

Studime për fjalën shqipe 3

Autori: Valter Memisha
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 392
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2017