MIASER

Studime për estetikën e folklorit

Autori: Miaser Dibra
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 442
Gjuha: Shqip
Viti botimit: 2016