STUDIME HISTORIKE 1-2, 2016 – kopertina

Studime Historike (1-2), 2016

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 291
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2016

Shiko versionin elektronik të revistës