1 (1)

Studime Filologjike 2, 1981

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë
Nr. i faqeve: 200
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 1981

Shiko versionin elektronik të revistës