jolanda

Skaje të poetikave në poezinë shqipe bashkëkohore

Autori: Jolanda Lila
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 264
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2018