H. Qyqalla

Sistemi foljor i shqipes në veprën e Pjetër Bogdanit

Autori: Hava Qyqalla
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 246
Gjuha: Shqip
Çmimi: 0