Shqipëria në Konferencën e Paqes (1919-1920)

Shqipëria në Konferencën e Paqes (1919-1920)

Autori: Muin Çami, Marenglen Verli
Publikoi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Nr. i faqeve: 756
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2015