Shqipëria në dokumentat austro-hungareze 1912 (Vëllimi VI)

Shqipëria në dokumentat austro-hungareze 1912 (Vëllimi VI)

Autori: Marenglen Verli, Ledia Dushku
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 466
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2012