Shqipëria dhe Greqia: Paqja e vështirë 1949-1990

Shqipëria dhe Greqia: Paqja e vështirë 1949-1990

Autori: Beqir Meta
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 339
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2012