EDI-CAKA,-libri

Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i vitit 1431

Autori: Eduart Caka
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 275
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2018

Regjistri paraqet hapësirën e sanxhakut të ndarë në 335 timare dhe gjithashtu na jep të dhëna të rëndësishme mbi ekonominë, demografinë, toponiminë dhe shumë elementë të tjerë të kësaj hapësire gjatë shek. XV.