HENA PASHO KOPERTINA

Probleme gjuhësore të terminologjisë në gjuhën shqipe

Autori: Hëna Pasho
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 276
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2017