Prehistoria e Dibrës

Prehistoria e Dibrës

Autori: Adem Bunguri
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 450
Gjuha: Shqip
Çmimi: 2010