Portreti në pikturën shqiptare

Portreti në pikturën shqiptare

Autori: Lulzim Mema
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 204
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2015