Edi Caka

Nga Shkodra gjer në Vlorë nëpër Shqipërinë Mesjetare

Autori: Konstantin  Jireçek (Përgatiti për botim Edmond Malaj)
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 187
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2018

Në tre pjesët e para të punimit paraqitet një gjeografi e detajuar historike e krahinave përreth Shkodrës, Durrësit dhe Vlorës dhe një panoramë e vetë këtyre qyteteve në Mesjetë. Në këto pjesë përmenden lokalitete të vjetra ekzistuese e të zhdukura dhe emra kishash dhe monumentesh të tjera të vjetra me një lokalizim të mundshëm të tyre. Pjesa e katërt është një hyrje e përgjithshme në historinë e Shqipërisë deri në fillim të shek. XX, duke u përqendruar më tepër në Mesjetë.