Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri 1912-1924

Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri 1912-1924

Autori: Beqir Meta
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 716
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2013