667C73B3-6327-4158-968F-E165D74E5447

Lufta e Shkodrës 1912-1913. Ditar anonim

Autori: Hasan Bello
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve:
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2021

Lufta e Shkodrës 1912-1913 (Pasqyra e lëndës dhe përmbajtja)