KP 2015

Kultura popullore 1-2, 2015

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 331
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2016

Shiko versionin elektronik të revistës