KENGE TE KRESHNIKEVE NE KELMEND

Këngë të kreshnikëve në Kelmend

Autori: Agron Xhagolli
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 578
Gjuha: Shqip
Viti i Botimit: 2016