Këngë popullore të rrethit të Përmetit

Këngë popullore të rrethit të Përmetit

Autori: Agron Xhagolli, Niko Tyto
Publikoi: Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Nr. i faqeve: 565
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2006