MIASER – KENGE

Këngë dasme. Antologji 1

Autori: Miaser Dibra
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 1026
Gjuha: Shqip
Viti botimit: 2017