1_ KOPERTINAT ALBANA _INSTITUC_PERFAQESUESE_compressed_organized (1)_page-0001

Institucionet përfaqësuese në Shqipëri 1920-1924

Autori: Albana Mema
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 469
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2022

Institucionet përfaqësuese në Shqipëri 1920-1924 (Pasqyra e lëndës dhe përmbajtja)