2 KOPERTINAT ALBANA INSTITUC_EKZEKUTIVE_compressed_organized (2)_page-0001

Institucionet ekzekutive në Shqipëri 1920-1924

Autori: Albana Mema
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 723
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2022

Institucionet ekzekutive në Shqipëri 1920-1924 (Pasqyra e lëndës dhe përmbajtja)