beqiri

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1945-1968) (Vëllimi I)

Autori: Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello
Publikoi: Emal
Nr. i faqeve: 395
Gjuha: Shqip
Viti botimit: 2018

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.