KOPERTINA-HISTORIA_SHQIPTAREVE_VELL_4

HISTORIA E SHQIPTARËVE GJATË SHEK. XX (VËLLIMI I IV)

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 761
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2022

Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX, vëllimi IV (Pasqyra e lëndës dhe përmbajtja)