Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar. DRISHTI

Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar. DRISHTI

Autori: Edmond Malaj
Publikoi: Botimet albanologjike
Nr. i faqeve: 456
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2015