Spiro Gjoni

Faik Ballanca: Paradigmat e një krijimi

Autori: Spiro Gjoni
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 188
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2016