5

Dokumente për historinë e Shqipërisë të shekullit XV (1411-1415)

Autori: Përgatiti për botim Edmond Malaj
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 730
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2018