4

Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485

Autori: Përgatiti për ribotim Eduart Caka
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 490
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2018